Puncovní značky drahých kovů

V současnosti užívané české puncovní značky pro zlaté, stříbrné a platinové zboží. 

ceske-puncovni-znacky-zlato-stribro-platina

 

Kromě českých punců uznává Puncovní úřad

a) slovenské puncy na základě dohody platné od vzniku ČR (a nyní i na základě členství obou zemí v EU),

b) puncy tzv. konvenční na základě našeho členství v Konvenci,

c) puncy některých členských států EU na základě našeho a jejich členství  v EU a na základě prozkoumání jejich puncovních systémů se závěrem, že poskytují označení vyjadřující srozumitelně a rozpoznatelně ryzost ekvivalentně podle českého puncovního zákona (shodný princip a úroveň puncovní kontroly včetně nezávislosti posuzovatele a včetně nemožnosti negativní odchylky ryzosti). Uznávány jsou pouze ty puncy, které byly v dotčených státech užívány dne 1. 5. 2004 (vstup ČR do EU), a puncy novější. Nikoli puncy historické.

 

Vyobrazení uznávaných punců

Vyobrazení jsou spolu s informačním textem zveřejněna na webových stránkách Puncovního úřadu a také jsou vyvěšena na jednotlivých pracovištích pro styk se zákazníky. V obou případech jsou u každého jednotlivého státu barevně vyznačeny konkrétní puncy, které v ČR platí.

puncovni list_pl

Zpět do obchodu